Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
81686

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
01/TB-BCĐ05/3/2024Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về thực hiện công tác Lâm nghiệp xã Phùng Giáo, năm 2024
323/KH-UBND04/03/2024Thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024
37/BC-UBND04/3/2024Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch trồng hàng rào xanh vụ xuân 2024
35/BC- UBND04/3/2024Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang 2024
34/BC-UBND04/3/2024Ước thực hiện thu NSNN, chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2024
24/KH-UBND04/3/2024Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025,tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Phùng Giáo năm 2024
07/UBND-CAX4/3/2024“V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có liên quan đến an ninh trật tự”
133/BC-UBND01/3/2024V/v thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023.
32/BC-UBND01/3/2024Tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 29/02/2024
18/QĐ-UBND01/3/2024Về việc phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2024
08/TTr – UBND01/3/2024Về việc phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2024
30/KH-UBND29/02/2024Đăng ký danh mục đầu tư hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống VH nông thôn năm 2024
06UBND-ĐC29/02/2024V/v đề nghị phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà ước về hoạt động khai thác cát, sỏi
128/BC-UBND28/02/2024Về việc thực hiện phong trào “Tiếng kẻng bình yên” và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” giai đoạn 2023 – 2026
28/QĐ-UBND28/02/2024Về việc kiện toàn Tổ, Đội quần chúng Bảo vệ rừng, PCCCR năm 2024
22/KH-UBND28/02/2024Huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tham gia chữa cháy rừng năm 2024
21/KH- UBND28/02/2024Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024
16/QĐ-UBND28/02/2024Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo về thực hiện công tác Lâm nghiệp trên địa bàn xã Phùng Giáo, năm 2024
269/BC-UBND27/02/2024Quyết toán công tác thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023
27/BC-UBND27/02/2024Kết quả thực hiện công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho các hội gia đình, cá nhân xã Phùng Giáo tháng 02 năm 2024.
19/KH-UBND27/02/2024Thực hiện kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc về “Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) huyện Ngọc Lặc, giai đoạn 2023 – 2025”
17/KH-UBND27/02/2024Thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm 2024
16/KH-UBND27/02/2024Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024
16/KH-UBND27/02/2024Tổ chức bầu cử Bổ sung Trưởng làng nhiệm kỳ 2023 - 2025
15/QĐ-UBND27/02/2024Về đề cương, nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Chuối - thôn Hợp Thành, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
06/TTr-UBND27/02/2024Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phùng Giáo khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 18/KH - UBND27/02/2024Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách xã Phùng Giáo năm 2024
số 20/KH-UBND27/02/2024Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
15/KH-UBND22/02/2024Thực hiện phong trào “Tiếng kẻng bình yên” và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” giai đoạn 2023 - 2026
22/BC-UBND21/02/2024Đăng ký thực hiện phong trào “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn xã Phùng Giáo năm 2024

công khai TTHC