Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
81686

Xã Phùng Giáo tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 31/12/2022 11:00:15

Xã Phùng Giáo tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 tại Hội trường lớn xã Phùng Giáo HĐND xã đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng làng, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế xã, các tổ chức chính trị, xã hội và sự có mặt 18/20 vị đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026. Khai mạc kỳ họp đồng chí Phạm Văn Tuất – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

 

Năm 2022, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, HĐND xã, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND xã và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ xã đến các làng, các cơ quan đơn vị, sự đồng thuận của Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của xã cơ bản ổn định và có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

 

Đồng chí Lê Văn Tý - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam xã Phùng Giáo đang thông qua thông báo của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp

 

Đồng chí Lê Viết Thắm - Phó Chủ tịch UBND xã đang trình các báo cáo trình tại kỳ hop.

Ông Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực đang báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện Ngọc lặc khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026

 

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND và các báo cáo quan trọng khác trình tại kỳ họp; HĐND xã đã thảo luận, phân tích sâu sắc, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và có 10 ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp phát biểu ý kiến đã thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình mà UBND, các ban của HĐND đã báo cáo, trình tại kỳ hop đồng thời tập trung vào các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển KTXH năm 2023 và quyết tâm với mục tiêu phấn đấu năm 2023 xây dựng xã Phùng Giáo đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đang tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri tại kỳ hop.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã đã quyết nghị thông qua 03 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KTXH; Nghị quyết phê chuẩn phân bổ dự toán Thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách xã Phùng Giáo năm 2023.

Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Phùng Giáo khóa XX. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ảnh Lê Tý, Lê Nguyên.
Tin: Lê Văn Nguyên

  

Xã Phùng Giáo tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 31/12/2022 11:00:15 (GMT+7)

Xã Phùng Giáo tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 tại Hội trường lớn xã Phùng Giáo HĐND xã đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng làng, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế xã, các tổ chức chính trị, xã hội và sự có mặt 18/20 vị đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026. Khai mạc kỳ họp đồng chí Phạm Văn Tuất – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

 

Năm 2022, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, HĐND xã, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND xã và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ xã đến các làng, các cơ quan đơn vị, sự đồng thuận của Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của xã cơ bản ổn định và có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

 

Đồng chí Lê Văn Tý - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam xã Phùng Giáo đang thông qua thông báo của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp

 

Đồng chí Lê Viết Thắm - Phó Chủ tịch UBND xã đang trình các báo cáo trình tại kỳ hop.

Ông Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực đang báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện Ngọc lặc khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026

 

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND và các báo cáo quan trọng khác trình tại kỳ họp; HĐND xã đã thảo luận, phân tích sâu sắc, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và có 10 ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp phát biểu ý kiến đã thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình mà UBND, các ban của HĐND đã báo cáo, trình tại kỳ hop đồng thời tập trung vào các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển KTXH năm 2023 và quyết tâm với mục tiêu phấn đấu năm 2023 xây dựng xã Phùng Giáo đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đang tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri tại kỳ hop.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã đã quyết nghị thông qua 03 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KTXH; Nghị quyết phê chuẩn phân bổ dự toán Thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách xã Phùng Giáo năm 2023.

Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Phùng Giáo khóa XX. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ảnh Lê Tý, Lê Nguyên.
Tin: Lê Văn Nguyên

  

công khai TTHC