Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
81686

Xã Phùng Giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh và tổng kết công tác XDCS và thực hiện QCDC năm 2022

Ngày 08/12/2022 23:38:16

Xã Phùng Giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh và tổng kết công tác XDCS và thực hiện QCDC năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023

             Thực hiện Kế hoạch số 1281/KH-HĐNVQS  ngày 08/11/2022 của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ngọc Lặc. Về việc tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2022. Sáng 08/12/2022 UBND xã Phùng Giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2022; tổng kết công tác XDCS và thực hiện QCDC năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Đồng chí Thiếu tá Triệu Văn Hải - Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc lặc, đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND - Trưởng BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo, tham dự với hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB. MTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể của xã, Hiệu trưởng các nhà trường; Trưởng trạm y tế xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng làng, thôn đội trưởng dân quân và công an viên 08 thôn trên địa bàn xã đã về tham dự hội nghị đầy đủ.

Tại hội nghị đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - kiêm phó trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã đã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, kiêm phó trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã đang chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Bùi Trọng Nghĩa - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đang thông qua Báo cáo tổng kết XDCS & TH QCDC năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

 

Đồng chí Nguyễn Minh Phương - Trưởng công an xã đang thông qua Báo cáo tổng công tác Quốc phòng An ninh năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã đánh giá lại kết quả thực hiện công tác Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác Quốc phòng An ninh năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tại hội nghị các đại biểu cơ bản tán thành nhất trí cao với các báo cáo đã thông qua tại hội nghị và đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đóng góp kết quả đạt được năm 2022,  chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Và đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể, 07 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác Quốc phòng An ninh năm 2022

Đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.

Đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác Quốc phòng An ninh .

Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2022 đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại, nguyên nhân cần phải khắc phục ngay trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.....

Đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo đang phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

 

 

 
Ảnh : Nguyễn Tiến, Trọng Nghĩa
Tin : Lê Văn Nguyên
 

 

 

 

Xã Phùng Giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh và tổng kết công tác XDCS và thực hiện QCDC năm 2022

Đăng lúc: 08/12/2022 23:38:16 (GMT+7)

Xã Phùng Giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh và tổng kết công tác XDCS và thực hiện QCDC năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023

             Thực hiện Kế hoạch số 1281/KH-HĐNVQS  ngày 08/11/2022 của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ngọc Lặc. Về việc tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2022. Sáng 08/12/2022 UBND xã Phùng Giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2022; tổng kết công tác XDCS và thực hiện QCDC năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Đồng chí Thiếu tá Triệu Văn Hải - Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc lặc, đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND - Trưởng BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo, tham dự với hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB. MTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể của xã, Hiệu trưởng các nhà trường; Trưởng trạm y tế xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng làng, thôn đội trưởng dân quân và công an viên 08 thôn trên địa bàn xã đã về tham dự hội nghị đầy đủ.

Tại hội nghị đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - kiêm phó trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã đã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, kiêm phó trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã đang chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Bùi Trọng Nghĩa - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đang thông qua Báo cáo tổng kết XDCS & TH QCDC năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

 

Đồng chí Nguyễn Minh Phương - Trưởng công an xã đang thông qua Báo cáo tổng công tác Quốc phòng An ninh năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã đánh giá lại kết quả thực hiện công tác Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác Quốc phòng An ninh năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tại hội nghị các đại biểu cơ bản tán thành nhất trí cao với các báo cáo đã thông qua tại hội nghị và đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đóng góp kết quả đạt được năm 2022,  chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Và đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể, 07 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác Quốc phòng An ninh năm 2022

Đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.

Đồng chí Lê Văn Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác Quốc phòng An ninh .

Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2022 đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại, nguyên nhân cần phải khắc phục ngay trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.....

Đồng chí Phạm Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ xã Phùng Giáo đang phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

 

 

 
Ảnh : Nguyễn Tiến, Trọng Nghĩa
Tin : Lê Văn Nguyên
 

 

 

 

công khai TTHC