Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
81686

Danh bạ xã Phùng Giáo

Ngày 19/11/2017 12:13:50

Danh bạ xã Phùng Giáo

Điện thoại: 0373.952.002

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Phạm Văn Thủy

 Bí thư Đảng ủy

0373.608.128

2

 Lê Thị Oanh

 Phó Bí thư Đảng ủy

01248.880.327

3

 Lê Viết Phượng

 Phó Chủ tịch HĐND

0982.703.572

4

 Phạm Văn Tuất

 Chủ tịch UBND

0986.217.341

0975.791.716

5

 Lê Văn Tý

 Phó Chủ tịch UBND

01248.880.315

6

 Lê Thị Tân

 Văn phòng

01255.348.143

7

 Phạm Thị Hiền

 Văn phòng

0919.140.626

Điện thoại: 0373.952.002

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Phạm Văn Thủy

 Bí thư Đảng ủy

0373.608.128

2

 Lê Thị Oanh

 Phó Bí thư Đảng ủy

01248.880.327

3

 Lê Viết Phượng

 Phó Chủ tịch HĐND

0982.703.572

4

 Phạm Văn Tuất

 Chủ tịch UBND

0986.217.341

0975.791.716

5

 Lê Văn Tý

 Phó Chủ tịch UBND

01248.880.315

6

 Lê Thị Tân

 Văn phòng

01255.348.143

7

 Phạm Thị Hiền

 Văn phòng

0919.140.626

công khai TTHC